WELKOM


Elke zondag mogen we ernaar uitkijken om God en elkaar te ontmoeten in twee kerkdiensten, ook wel erediensten genoemd. We lezen dan samen uit de bijbel, Gods Woord, en luisteren naar de preek die de predikant (ook wel dominee of voorganger genoemd) aan de hand van de gelezen teksten in de bijbel verteld.  We bidden en danken samen God en zingen liederen met elkaar. Ook luisteren we naar Gods richtlijnen voor ons leven, de ’10 geboden’ en belijden we samen wat we geloven. We mogen weer met Zijn zegen en zorg voor de komende week naar huis gaan.Hieronder geven we nog wat meer praktische informatie over het verloop van de kerkdienst. Zo weet u wat u kunt verwachten wanneer u onze kerkdienst bezoekt. Mocht u nog vragen hebben, stelt u deze vragen dan gerust via het contact formulier op onze website. Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten: u bent van harte welkom!

Van harte welkom!
Onze diensten beginnen in de regel ’s morgens om 09:30 uur en ’s middags om 16:30 uur. Bij de ingang van de zaal staat altijd iemand om u welkom te heten. Stel gerust uw vragen over de kerkdienst aan hem of haar!

Bijbel | kerkboek
Wij lezen uit de NBV21 (De NBV21 is een vernieuwde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004). Liederen worden geprojecteerd met de beamer. Als u zelf geen bijbel heeft, of u wilt graag de liederen opzoeken in een kerkboekje, kunt u hierom vragen aan iemand van de welkomstcommissie.

Grootletter
Voor slechtzienden wordt het verloop van de kerkdienst uitgeprint in een groter lettertype. Als u hier ook gebruik van wilt maken moet u dat uiterlijk zaterdagavond kenbaar maken bij de koster.

Plaatsnemen
U kunt de kerkzaal binnenlopen en een zitplaats zoeken. De meeste mensen hebben geen vaste plaats. Indien een plaats gereserveerd is, is dit herkenbaar.

De kleinere kinderen
In de ochtenddienst is er voor de kleine kinderen een kindercrèche aanwezig in de kleinere zalen van de kerk. Bij binnenkomst kunt aan de persoon die u welkom heet, wanneer nodig even vragen waar dit precies is.

De grotere kinderen
Ook wordt er voor de grotere kinderen (vanaf groep 0 t/m groep 5 van de basisschool), een bijbelklas georganiseerd. Hierin wordt op een begrijpelijke manier ingegaan op een bijbelverhaal aan de hand van een thema en maken de kinderen vaak een werkje of kleurplaat ter ondersteuning en voor begrip. Tijdens de kerkdienst wordt aangegeven wanneer de kinderen uit de zaal mogen gaan om hieraan deel te nemen. Ook dit vindt plaats in 1 van de kleinere zalen van de kerk.

De kerkdienst
Onze diensten beginnen in de regel ’s morgens om 09:30 uur en ’s middags om 16:30 uur.
In de kerkdienst zal gebruik worden gemaakt van een volgorde die landelijk in ons kerkverband wordt toegepast. Bovenaan de pagina is hier iets van omschreven. Zie voor een verdere uitleg en gedetailleerde beschrijving de landelijke website van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. De diensten zijn ook online te volgen via Kerkomroep of via youtube

Als u de dienst fysiek bezoekt: wees ervan bewust dat er opnames gemaakt worden. Wanneer u niet in beeld wilt komen kunt u aan de rechterkant achterin de kerk gaan zitten.

Na de kerkdienst
Na de kerkdienst wordt vaak nog wat nagepraat in de hal of buiten op het plein. Ook drinken we zo nu en dan samen koffie na de kerkdienst. U kunt in onze kalender zien wanneer deze momenten plaatsvinden. In de hal van kerk treft u folders aan die u kunt meenemen om thuis nog eens door te nemen. Als u vragen heeft of wilt praten, dan kan dat natuurlijk! Schiet u hiervoor even iemand aan, deze persoon kan u vast verder helpen! U kunt ook via onze website contact met ons zoeken!
KERKDIENSTEN ONLINE VOLGEN


Via onderstaande links kunt u kijken of luisteren naar eerder gehouden diensten of live de dienst volgen. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het luisteren van een kerkdienst, neemt u dan gerust contact met ons op via het contactformulier. Wanneer u dat fijn vindt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze predikant -bijvoorbeeld bij geloofsvragen- of met een ander gemeentelid.


KIJK DIENSTEN OP YOUTUBE
LUISTER DIENSTEN OP KERKOMROEP.NL

WEES ERBIJ

ONZE KERKDIENSTEN


Wat is het een feest en voorrecht om zo samen te mogen zijn ter ere van Hem, onze Hemelse Vader. In verbondenheid met Hem en met elkaar. Vier je dit met ons mee?


26mrt

9.30 uur |

zondag, Kerkgebouw De Hoeksteen
26mrt

16.30 uur | ds. R.D. Elzinga - Almkerk Werkendam

zondag, Kerkgebouw De Hoeksteen
02apr

9.30 uur | ds. W.S. Schaaij - Leerdam

zondag, Kerkgebouw De Hoeksteen
02apr

16.30 uur | ds. H.T. Wendt - Waardhuizen

zondag, Kerkgebouw De Hoeksteen
07apr

19.30 uur | ds. W.S. Schaaij - Leerdam

vrijdag, Kerkgebouw NGK
09apr

9.30 uur | ds. W.S. Schaaij - Leerdam

zondag, Kerkgebouw De Hoeksteen