WAT KENMERKT ONS ALS GEMEENTE


We geloven dat we God leren kennen via de bijbel. Daarom nemen wij de bijbel uiterst serieus.
We willen luisteren naar wat God ons via Zijn Woord te vertellen heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door de Geest van God.
Hij inspireert en bemoedigt, Hij troost en geeft hoop, Hij geeft vreugde en leidt ons.
Onder Zijn leiding willen we ons geloof als gemeente concreet vormgeven via de volgende 3 pijlers:

Hart voor de Heer   • Hart voor elkaar als Zijn volgelingen en   • Hart voor Zijn bevrijdende werk in de wereld.WAAR STAAN WE VOOR

Centraal staat in onze gemeente de liefde tot God. We willen samen Christus navolgen. En wij geloven dat als je onder de indruk raakt van Gods liefde, het niet anders kan dan dat je ook liefde geeft tot de mensen om je heen. Dat willen wij vanuit onze gemeente in de praktijk brengen. Daarbij is de hoofdvraag: voor wie kunnen wij een naaste zijn?


ONZE IDENTITEIT

We staan hierbij als Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in de Gereformeerde traditie. Kernwaarden in deze traditie zijn dat we Gods Woord betrouwbaar vinden, dat Christus bij ons centraal staat, dat we ervan overtuigd zijn dat alleen geloof ons kan behouden en dat alleen genade van God ons kan redden. Dit alles tot eer van Zijn Naam.

MEER INFORMATIE OP GKV.NL

WAT DOEN WE?

GEMEENTE OPBOUW

Als gemeente willen we blijven groeien in het dienen van God, het navolgen van Jezus en het omzien naar elkaar. Dit groeien als gemeente noemen we ook wel: gemeenteopbouw. In Leerdam hebben we de afgelopen jaren hiervoor een hulpmiddel gebruikt, de methode ‘Leven uit de Bron’.

Bekijk het filmpje voor meer informatie over gemeenteopbouw in onze gemeente:Hart voor de Heer

  • Kerkdiensten
  • Catechisatie
  • (Jeugd) Verenigingen
  • Bezinningsavonden
  • Stille week

Hart voor elkaar als zijn volgelingen

  • Kringen
  • Ontmoeting na dienst
  • Zusterhulp
  • Soos
  • Gemeente activiteiten


Hart voor zijn bevrijdende werk in de wereld


JAARTHEMA 2021 - 2022

Geloof in uitvoering

Geloven en belijden horen bij elkaar. We belijden wat we geloven en we geloven wat we belijden. Maar wat is ‘belijden’ precies? Wat belijden wij met elkaar in de kerk? Waarom hebben we geloofsbelijdenissen, waar komen die vandaan en waarom zijn ze zo belangrijk? Maken we het onszelf met die belijdenissen niet onnodig complex? Is het niet veel eenvoudiger om ‘gewoon’ in Jezus te geloven en het daarbij te houden?

Over deze vragen en meer gaat dit nieuwe jaarthema, met als titel ‘Geloof in uitvoering’. Ons geloof is geloof in uitvoering. Het is constant in beweging. Nieuwe vragen komen op je af waar je een antwoord op zoekt. Veranderde leefomstandigheden doen andere aspecten van je geloof oplichten. In verschillende levensfases leer je God steeds weer op een nieuwe manier kennen. Ons geloof is geen vaststaand gegeven, maar een dynamisch gebeuren van constante verandering.


MEER INFORMATIE OVER DIT JAARTHEMABEKIJK EERDERE JAARTHEMA'S


OVER ONZE PREDIKANT

foto-predikant

Hoi!

Mijn naam is Wim Schaaij en sinds mei 2018 mag ik de voorganger van de Hoeksteen zijn. Ik geniet er elke dag van dat God mij in deze hartelijke gemeente heeft geplaatst en dat ik Hem daarin mag dienen.

Aan het eind van mijn tienerjaren mocht ik ontdekken hoe oneindig groot en liefdevol de Heere is. Hij is de Almachtige Koning die mijn leven in zijn hand houdt en tegelijkertijd is hij de Liefdevolle Vader die zich over mij ontfermd. De liefde van God is zoiets fantastisch; ik wens het iedereen toe om dat te ontdekken. Gods liefde drijft mij om Hem in zijn gemeente te dienen. Om iedereen die rusteloos zoekt naar zijn bestemming bij de hand te nemen en hen te helpen met zoeken.

Voel je vrij om contact met me op te nemen. Stuur een bericht via het contactformulier en kies ‘Predikant – Voorganger’Wij ontmoeten u graag!


Wij geloven dat God ons ook elkaar heeft gegeven, om van elkaar te houden en naar elkaar om te zien. Samen mogen we genieten van wat Hij ons geeft, en Hem hier dankbaar voor zijn. Ook voor de verbondenheid en liefde die we mogen vinden bij elkaar. En in verdriet voor de troost die we mogen vinden in Hem, onze Vader, en ook bij elkaar. Ook u of jou willen wij graag welkom heten, leren kennen en er ook voor u en jou op deze manier zijn. Zo hopen wij een beetje van Zijn grote liefde voor ons zichtbaar te mogen maken in ons en uw en jouw leven.