WAT KENMERKT ONS ALS GEMEENTE


We geloven dat we God leren kennen via de bijbel. Daarom nemen wij de bijbel uiterst serieus.
We willen luisteren naar wat God ons via Zijn Woord te vertellen heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door de Geest van God.
Hij inspireert en bemoedigt, Hij troost en geeft hoop, Hij geeft vreugde en leidt ons.
Onder Zijn leiding willen we ons geloof als gemeente concreet vormgeven via de volgende 3 pijlers:

Hart voor de Heer   • Hart voor elkaar als Zijn volgelingen en   • Hart voor Zijn bevrijdende werk in de wereld.WAAR STAAN WE VOOR

Centraal staat in onze gemeente de liefde tot God. We willen samen Christus navolgen. En wij geloven dat als je onder de indruk raakt van Gods liefde, het niet anders kan dan dat je ook liefde geeft tot de mensen om je heen. Dat willen wij vanuit onze gemeente in de praktijk brengen. Daarbij is de hoofdvraag: voor wie kunnen wij een naaste zijn?


ONZE IDENTITEIT

We staan hierbij als Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in de Gereformeerde traditie. Kernwaarden in deze traditie zijn dat we Gods Woord betrouwbaar vinden, dat Christus bij ons centraal staat, dat we ervan overtuigd zijn dat alleen geloof ons kan behouden en dat alleen genade van God ons kan redden. Dit alles tot eer van Zijn Naam.

MEER INFORMATIE OP GKV.NL

WAT DOEN WE?

GEMEENTE OPBOUW

Als gemeente willen we blijven groeien in het dienen van God, het navolgen van Jezus en het omzien naar elkaar. Dit groeien als gemeente noemen we ook wel: gemeenteopbouw. In Leerdam hebben we de afgelopen jaren hiervoor een hulpmiddel gebruikt, de methode ‘Leven uit de Bron’.

Bekijk het filmpje voor meer informatie over gemeenteopbouw in onze gemeente:Hart voor de Heer

  • Kerkdiensten
  • Catechisatie
  • (Jeugd) Verenigingen
  • Bezinningsavonden
  • Stille week

Hart voor elkaar als zijn volgelingen

  • Kringen
  • Ontmoeting na dienst
  • Zusterhulp
  • Soos
  • Gemeente activiteiten


Hart voor zijn bevrijdende werk in de wereld


JAARTHEMA

Zingend naar Huis Wij zijn christenen onderweg. Dat zingen we in Psalm 84: ‘Gelukkig wie naar U vol van verlangen op weg zijn.’. In het lied ‘Ik wil jou van harte dienen’ zingen we: ‘Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast.’ En in Psalm 43,4 zingen we: ‘Dan ga ik op tot uw altaren.’
Wat al deze liederen met elkaar gemeen hebben is dat ze er blijk van geven dat wij onderweg zijn en dus nog niet op onze definitieve plaats van bestemming zijn aangekomen. Wij zijn – net als Abraham – onderweg als pelgrims. Abraham woonde in tenten, omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd (Heb.11,9-10). Zo zijn ook wij onderweg naar dit hemelse Jeruzalem, de stad waar recht en vrede elkaar ontmoeten en waar God opnieuw onder de mensen zal wonen.
De weg naar dit hemelse Jeruzalem is lang en vol gevaren. Daarover gaan ook de pelgrimspsalmen die dit jaarthema centraal staan (Psalm 120-134). De pelgrimspsalmen zijn een bundeling van ervaringen die ons op weg naar de ontmoeting met God kunnen overkomen. Soms krijgen we te maken met eenzaamheid (Ps.121) of ondergaan we onrecht en verdrukking (Ps.129). Soms zitten we in een dal (Ps.130), voordat we voluit kunnen genieten van de hoogtepunten die er ook zijn (Ps.133/134).
Wat al die Psalmen met elkaar gemeen hebben is het diepe besef en het volle vertrouwen dat God er in al die verschillende situaties bij is (Ps.121). Hij beschermt wie hem liefhebben (Ps.125) en zegent hen overvloedig (Ps.128). Hij geeft ons reisgenoten voor onderweg (Ps.122) en rijke zegen laat hij op ons neerdalen (Ps.133/134).
Met de pelgrimspsalmen in de hand zijn wij zingend op weg naar het hemels Vaderhuis.


MEER INFORMATIE


OVER ONZE PREDIKANT

foto-predikant

Hoi!

Mijn naam is Wim Schaaij en sinds mei 2018 mag ik de voorganger van de Hoeksteen zijn. Ik geniet er elke dag van dat God mij in deze hartelijke gemeente heeft geplaatst en dat ik Hem daarin mag dienen.

Aan het eind van mijn tienerjaren mocht ik ontdekken hoe oneindig groot en liefdevol de Heere is. Hij is de Almachtige Koning die mijn leven in zijn hand houdt en tegelijkertijd is hij de Liefdevolle Vader die zich over mij ontfermd. De liefde van God is zoiets fantastisch; ik wens het iedereen toe om dat te ontdekken. Gods liefde drijft mij om Hem in zijn gemeente te dienen. Om iedereen die rusteloos zoekt naar zijn bestemming bij de hand te nemen en hen te helpen met zoeken.

Voel je vrij om contact met me op te nemen. Stuur een bericht via het contactformulier en kies ‘Predikant – Voorganger’Wij ontmoeten u graag!


Wij geloven dat God ons ook elkaar heeft gegeven, om van elkaar te houden en naar elkaar om te zien. Samen mogen we genieten van wat Hij ons geeft, en Hem hier dankbaar voor zijn. Ook voor de verbondenheid en liefde die we mogen vinden bij elkaar. En in verdriet voor de troost die we mogen vinden in Hem, onze Vader, en ook bij elkaar. Ook u of jou willen wij graag welkom heten, leren kennen en er ook voor u en jou op deze manier zijn. Zo hopen wij een beetje van Zijn grote liefde voor ons zichtbaar te mogen maken in ons en uw en jouw leven.