WAT KENMERKT ONS ALS GEMEENTE


We geloven dat we God leren kennen via de bijbel. Daarom nemen wij de bijbel uiterst serieus.
We willen luisteren naar wat God ons via Zijn Woord te vertellen heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door de Geest van God.
Hij inspireert en bemoedigt, Hij troost en geeft hoop, Hij geeft vreugde en leidt ons.
Onder Zijn leiding willen we ons geloof als gemeente concreet vormgeven via de volgende 3 pijlers:

Hart voor de Heer   • Hart voor elkaar als Zijn volgelingen en   • Hart voor Zijn bevrijdende werk in de wereld.WAAR STAAN WE VOOR

Centraal staat in onze gemeente de liefde tot God. We willen samen Christus navolgen. En wij geloven dat als je onder de indruk raakt van Gods liefde, het niet anders kan dan dat je ook liefde geeft tot de mensen om je heen. Dat willen wij vanuit onze gemeente in de praktijk brengen. Daarbij is de hoofdvraag: voor wie kunnen wij een naaste zijn?


ONZE IDENTITEIT

We staan hierbij als Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in de Gereformeerde traditie. Kernwaarden in deze traditie zijn dat we Gods Woord betrouwbaar vinden, dat Christus bij ons centraal staat, dat we ervan overtuigd zijn dat alleen geloof ons kan behouden en dat alleen genade van God ons kan redden. Dit alles tot eer van Zijn Naam.

MEER INFORMATIE OP GKV.NL

WAT DOEN WE?

GEMEENTE OPBOUW

Als gemeente willen we blijven groeien in het dienen van God, het navolgen van Jezus en het omzien naar elkaar. Dit groeien als gemeente noemen we ook wel: gemeenteopbouw. In Leerdam hebben we de afgelopen jaren hiervoor een hulpmiddel gebruikt, de methode ‘Leven uit de Bron’.

Bekijk het filmpje voor meer informatie over gemeenteopbouw in onze gemeente:Hart voor de Heer

  • Kerkdiensten
  • Catechisatie
  • (Jeugd) Verenigingen
  • Bezinningsavonden
  • Stille week

Hart voor elkaar als zijn volgelingen

  • Kringen
  • Ontmoeting na dienst
  • Zusterhulp
  • Soos
  • Gemeente activiteiten


Hart voor zijn bevrijdende werk in de wereld


JAARTHEMA

Vol van de Geest Dit jaar staat in de gemeente het werk van de Geest centraal en in het bijzonder onze omgang met de Heilige Geest. God wil met zijn Geest in ons wonen en werken, zodat wij voller en voller worden van wie Hij is. Er zijn tijden geweest dat we wat argwanend keken naar de evangelische en charismatische invloeden van andere kerken. Was het wel goed hoe ze het daar deden? Werd er niet teveel ingespeeld op gevoel en ervaring? Werkt de Geest in onze tijd nog wel net zo als in de tijd van de Vroege Kerk? Mag je, als klein mens, met zoveel autoriteit de Geest aanspreken en wonderlijke dingen van hem verwachten?
Het zijn stuk voor stuk goede vragen om te stellen! Helaas werden veel van dit soort vragen gesteld om er vanaf te zijn. Een gemiste kans! Dit jaar willen we de vragen naar het wezen en werk van de Geest opnieuw stellen, met een open en onderzoekende houding. Wie is de Geest, welk werk verricht hij in ons en waarom is het goed om naar de gaven van de Geest te streven, zoals Paulus in 1 Korintiërs 14 oproept? Kan het zijn dat de Geest vandaag de dag nog veel actiever aan het werk is en ook in ons aan het werk wil zijn dan wij al die tijd voor mogelijk hebben gehouden?
Ons gebed is dat we in het nadenken, spreken en bidden over deze vragen steeds voller mogen worden van de Geest. Want de Geest verbindt ons allereerst aan de Heer, maar daarna ook aan elkaar en aan de wereld. De Geest beperkt zich niet tot een paar zeer bijzondere Geestesgaven. Nee, overal waar hij blaast ontstaat hoop en worden dode mensen tot leven gewekt.
Waai met uw Geest, Heer, over ons!


MEER INFORMATIE


OVER ONZE PREDIKANT

foto-predikant

Hoi!

Mijn naam is Wim Schaaij en sinds mei 2018 mag ik de voorganger van de Hoeksteen zijn. Ik geniet er elke dag van dat God mij in deze hartelijke gemeente heeft geplaatst en dat ik Hem daarin mag dienen.

Aan het eind van mijn tienerjaren mocht ik ontdekken hoe oneindig groot en liefdevol de Heere is. Hij is de Almachtige Koning die mijn leven in zijn hand houdt en tegelijkertijd is hij de Liefdevolle Vader die zich over mij ontfermd. De liefde van God is zoiets fantastisch; ik wens het iedereen toe om dat te ontdekken. Gods liefde drijft mij om Hem in zijn gemeente te dienen. Om iedereen die rusteloos zoekt naar zijn bestemming bij de hand te nemen en hen te helpen met zoeken.

Voel je vrij om contact met me op te nemen. Stuur een bericht via het contactformulier en kies ‘Predikant – Voorganger’Wij ontmoeten u graag!


Wij geloven dat God ons ook elkaar heeft gegeven, om van elkaar te houden en naar elkaar om te zien. Samen mogen we genieten van wat Hij ons geeft, en Hem hier dankbaar voor zijn. Ook voor de verbondenheid en liefde die we mogen vinden bij elkaar. En in verdriet voor de troost die we mogen vinden in Hem, onze Vader, en ook bij elkaar. Ook u of jou willen wij graag welkom heten, leren kennen en er ook voor u en jou op deze manier zijn. Zo hopen wij een beetje van Zijn grote liefde voor ons zichtbaar te mogen maken in ons en uw en jouw leven.