WIE IS GOD?


Daar willen we je in het kort wat over vertellen. Kijk gerust ook verder op deze pagina. Er is zoveel over Hem te vertellen!
We mogen God onder andere leren kennen vanuit Zijn Schepping. Vanuit de pracht van de natuur: hóe blijkt Zijn grootheid wanneer je kijkt naar deze aarde met alles wat daarop is en leeft. De aarde, slechts een klein stipje in het grote heelal. Ook dit sterrenstelsel met al zijn lichtjaren is door Hem geschapen. Alles is tot in de kleinste details bijzonder mooi en met zorg gecreëerd en op elkaar afgestemd, er is een bijzondere samenhang! Een van de psalmen die prachtig uitdrukking geeft aan Zijn Grootheid is Psalm 8!
We mogen God ook leren kennen uit Zijn Woord, de bijbel. We leren Hem kennen als een veelzijdige, grote en liefdevolle God. Een God die een relatie aangaat met ons mensen. Een God die ons zo lief had, dat Hij het liefste wat Hij had, Zijn Zoon Jezus voor ons liet sterven om de relatie tussen Hem en ons weer goed te maken. Jezus wilde Zijn leven geven voor ons! (1 Johannes 4:7-12) Zoals een vader liefdevol zijn kinderen omarmt,  zo omarmt Hij ook ons (lees eens psalm 103). Hij is ook een God van recht, een God die opkomt voor de armen en onderdrukten. Hij roept ons op om liefdevol om te zien naar elkaar, net zoals Hij ons liefheeft (Micha 6:8). God belooft ons uitzicht op een nieuw leven met en bij Hem. Alles zal dan goed zijn. Er zal vrede zijn en geen verdriet meer zijn, geen lijden en geen pijn (Openbaring 21:1-4). Hij is een persoonlijke God. Hij wil voor jou en mij een Vader zijn. Je een veilige plek geven om te schuilen en naar toe te gaan om rust en geborgenheid te vinden. Wanneer je gelooft in Hem, dan mag je er op vertrouwen dat Hij er voor je is, je zal helpen in alles en je de nodige kracht zal geven. Hij nodigt jou uit: kom bij Mij! Ik zal je rust geven en bij je zijn. In goede en slechte tijden, ben Ik het die voor je zorgt (Matteüs 6:25-34)!
Pak je Zijn uitgestoken hand?Heb je een vraag over geloven?
ONLINE BIJBELCURSUS


De Bijbelcursus wil de bijbel toegankelijker maken voor iedereen. Ongeacht je achtergrond, cultuur of herkomst biedt de Bijbelcursus je de mogelijkheid meer te leren over de bijbel. Wil je meer over deze online Bijbelcursus weten? Bekijk het introductiefilmpje en klik op ‘Meer informatie’.


MEER INFORMATIEVRAGEN OF BEHOEFTE AAN EEN GESPREK?


Heeft u of heb jij naar aanleiding van wat je gelezen hebt vragen? Heeft u behoefte om eens in gesprek te gaan met onze predikant of iemand uit onze gemeente? We luisteren graag naar uw of jouw vragen en praten graag verder! Via het onderstaande contactformulier kunt u kiezen met wie u graag contact zou willen hebben. We geven zo snel mogelijk een reactie!    NeeJa