WAT KENMERKT ONS ALS GEMEENTE


We geloven dat we God leren kennen via de bijbel. Daarom nemen wij de bijbel uiterst serieus.
We willen luisteren naar wat God ons via Zijn Woord te vertellen heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door de Geest van God.
Hij inspireert en bemoedigt, Hij troost en geeft hoop, Hij geeft vreugde en leidt ons.
Onder Zijn leiding willen we ons geloof als gemeente concreet vormgeven via de volgende 3 pijlers:

Hart voor de Heer   • Hart voor elkaar als Zijn volgelingen en   • Hart voor Zijn bevrijdende werk in de wereld.WAAR STAAN WE VOOR

Centraal staat in onze gemeente de liefde tot God. We willen samen Christus navolgen. En wij geloven dat als je onder de indruk raakt van Gods liefde, het niet anders kan dan dat je ook liefde geeft tot de mensen om je heen. Dat willen wij vanuit onze gemeente in de praktijk brengen. Daarbij is de hoofdvraag: voor wie kunnen wij een naaste zijn?


ONZE IDENTITEIT

We staan hierbij als Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in de Gereformeerde traditie. Kernwaarden in deze traditie zijn dat we Gods Woord betrouwbaar vinden, dat Christus bij ons centraal staat, dat we ervan overtuigd zijn dat alleen geloof ons kan behouden en dat alleen genade van God ons kan redden. Dit alles tot eer van Zijn Naam.

MEER INFORMATIE OP GKV.NL

WAT DOEN WE?

GEMEENTE OPBOUW

Als gemeente willen we blijven groeien in het dienen van God, het navolgen van Jezus en het omzien naar elkaar. Dit groeien als gemeente noemen we ook wel: gemeenteopbouw. In Leerdam hebben we de afgelopen jaren hiervoor een hulpmiddel gebruikt, de methode ‘Leven uit de Bron’.

Bekijk het filmpje voor meer informatie over gemeenteopbouw in onze gemeente:Hart voor de Heer

  • Kerkdiensten
  • Catechisatie
  • (Jeugd) Verenigingen
  • Bezinningsavonden
  • Stille week

Hart voor elkaar als zijn volgelingen

  • Kringen
  • Ontmoeting na dienst
  • Zusterhulp
  • Soos
  • Gemeentedag


Hart voor zijn bevrijdende werk in de wereld


JAARTHEMA

Verbinding Aankomend jaar gaan we bezig met het onderwerp Verbinding. Verbinding is heel belangrijk in ons christelijk geloof. Het komt in heel veel verschillende dingen terug. Een paar voorbeelden: God zoekt steeds de verbinding met ons. In de eerste plaats door alles in het heelal te besturen en door de schepping te regelen. Daarnaast komt God naar ons toe in de gedaante van Zijn Zoon. Hij kwam om ons te redden. Met de Geest zoekt God de verbinding met ons door uit te delen van Zijn gaven. Wij zoeken ook de verbinding met God. Dat doen we door bidden, stille tijd, de eredienst, maar ook door de verbinding met elkaar in avondmaal, doop, ontmoetingen in de kring en door gemeente te zijn. Ook zoeken we de verbinding met de buitenwereld.


MEER INFORMATIE


OVER ONZE PREDIKANT

Tot mei 2017 was ds. Peter Hommes onze predikant. Op dit moment hebben we geen eigen predikant. Na de zomer van 2017 starten wij met het zoeken van een nieuwe predikant voor onze gemeente.Wij ontmoeten u graag!


Wij geloven dat God ons ook elkaar heeft gegeven, om van elkaar te houden en naar elkaar om te zien. Samen mogen we genieten van wat Hij ons geeft, en Hem hier dankbaar voor zijn. Ook voor de verbondenheid en liefde die we mogen vinden bij elkaar. En in verdriet voor de troost die we mogen vinden in Hem, onze Vader, en ook bij elkaar. Ook u of jou willen wij graag welkom heten, leren kennen en er ook voor u en jou op deze manier zijn. Zo hopen wij een beetje van Zijn grote liefde voor ons zichtbaar te mogen maken in ons en uw en jouw leven.