Jaarthema

VOL VAN DE GEEST

JAARTHEMA 2019 – 2020

Dit jaar staat in de gemeente het werk van de Geest centraal en in het bijzonder onze omgang met de Heilige Geest. God wil met zijn Geest in ons wonen en werken, zodat wij voller en voller worden van wie Hij is.
In de afgelopen decennia kregen we in onze Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) steeds meer oog voor het werk en wezen van de Geest. Niet dat hij in het verleden werd ontkend of onbenoemd werd gelaten, dat zeker niet. De Geest is altijd al onderwerp van gesprek geweest in onze kringen. Maar meer dan vroeger is nu het bewustzijn ontstaan over de cruciale rol die de Geest speelt in ons geloofsleven. Het is de Geest die ons aan Christus verbindt, die ons God van binnenuit laat ervaren, die ons vernieuwt naar het beeld van Christus en ons toerust om als zijn volgelingen de heerlijke geur van het evangelie in de wereld te verspreiden.

Er zijn tijden geweest dat we wat argwanend keken naar de evangelische en charismatische invloeden van andere kerken. Was het wel goed hoe ze het daar deden? Werd er niet teveel ingespeeld op gevoel en ervaring? Werkt de Geest in onze tijd nog wel net zo als in de tijd van de Vroege Kerk? Mag je, als klein mens, met zoveel autoriteit de Geest aanspreken en wonderlijke dingen van hem verwachten?

Het zijn stuk voor stuk goede vragen om te stellen! Helaas werden veel van dit soort vragen gesteld om er vanaf te zijn. Een gemiste kans! Dit jaar willen we de vragen naar het wezen en werk van de Geest opnieuw stellen, met een open en onderzoekende houding. Wie is de Geest, welk werk verricht hij in ons en waarom is het goed om naar de gaven van de Geest te streven, zoals Paulus in 1 Korintiƫrs 14 oproept? Kan het zijn dat de Geest vandaag de dag nog veel actiever aan het werk is en ook in ons aan het werk wil zijn dan wij al die tijd voor mogelijk hebben gehouden?
Ons gebed is dat we in het nadenken, spreken en bidden over deze vragen steeds voller mogen worden van de Geest. Want de Geest verbindt ons allereerst aan de Heer, maar daarna ook aan elkaar en aan de wereld. De Geest beperkt zich niet tot een paar zeer bijzondere Geestesgaven. Nee, overal waar hij blaast ontstaat hoop en worden dode mensen tot leven gewekt.

Waai met uw Geest, Heer, over ons!

JAARTHEMA MATERIALEN

Download het jaarthema boekje:

DOWNLOAD PDF (0,9MB)