WAT KENMERKT ONS ALS GEMEENTE


We geloven dat we God leren kennen via de bijbel. Daarom nemen wij de bijbel uiterst serieus.
We willen luisteren naar wat God ons via Zijn Woord te vertellen heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door de Geest van God.
Hij inspireert en bemoedigt, Hij troost en geeft hoop, Hij geeft vreugde en leidt ons.
Onder Zijn leiding willen we ons geloof als gemeente concreet vormgeven via de volgende 3 pijlers:

Hart voor de Heer   • Hart voor elkaar als Zijn volgelingen en   • Hart voor Zijn bevrijdende werk in de wereld.WAAR STAAN WE VOOR

Centraal staat in onze gemeente de liefde tot God. We willen samen Christus navolgen. En wij geloven dat als je onder de indruk raakt van Gods liefde, het niet anders kan dan dat je ook liefde geeft tot de mensen om je heen. Dat willen wij vanuit onze gemeente in de praktijk brengen. Daarbij is de hoofdvraag: voor wie kunnen wij een naaste zijn?


ONZE IDENTITEIT

We staan hierbij als Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in de Gereformeerde traditie. Kernwaarden in deze traditie zijn dat we Gods Woord betrouwbaar vinden, dat Christus bij ons centraal staat, dat we ervan overtuigd zijn dat alleen geloof ons kan behouden en dat alleen genade van God ons kan redden. Dit alles tot eer van Zijn Naam.

MEER INFORMATIE OP GKV.NL

WAT DOEN WE?

GEMEENTE OPBOUW

Als gemeente willen we blijven groeien in het dienen van God, het navolgen van Jezus en het omzien naar elkaar. Dit groeien als gemeente noemen we ook wel: gemeenteopbouw. In Leerdam hebben we de afgelopen jaren hiervoor een hulpmiddel gebruikt, de methode ‘Leven uit de Bron’.

Bekijk het filmpje voor meer informatie over gemeenteopbouw in onze gemeente:Hart voor de Heer

  • Kerkdiensten
  • Catechisatie
  • (Jeugd) Verenigingen
  • Bezinningsavonden
  • Stille week

Hart voor elkaar als zijn volgelingen

  • Kringen
  • Ontmoeting na dienst
  • Zusterhulp
  • Soos
  • Gemeentedag


Hart voor zijn bevrijdende werk in de wereld


JAARTHEMA

Hartstocht – dan denk je meteen aan liefde. Als je verliefd bent, dan gaat je hart sneller kloppen. Hartstocht heeft te maken met verlangen: waar gaat je hart naar uit? Dat zit al in het woord zelf: harts-tocht. Waar trekt jouw hart naar toe? Waar is het op gericht?
Daarom gaan we het komende seizoen nadenken over ons verlangen. Wat heeft mijn geloof te maken met mijn verlangen? In het onderlinge gesprek mogen we elkaar helpen ons hart te richten op God – om vanuit Hem te genieten van ons bestaan op aarde.


MEER INFORMATIE


OVER ONZE PREDIKANT

foto_peter_cirkel

Mijn naam is Peter Hommes. Sinds juni 2009 mag ik predikant zijn in deze gemeente. Het is mijn verlangen om mensen bij Christus te brengen. Een kerkelijke gemeente is voor mij een plek om God te leren kennen, waar je onderdeel wordt van een nieuwe geloofsfamilie.Wij ontmoeten u graag!


Wij geloven dat God ons ook elkaar heeft gegeven, om van elkaar te houden en naar elkaar om te zien. Samen mogen we genieten van wat Hij ons geeft, en Hem hier dankbaar voor zijn. Ook voor de verbondenheid en liefde die we mogen vinden bij elkaar. En in verdriet voor de troost die we mogen vinden in Hem, onze Vader, en ook bij elkaar. Ook u of jou willen wij graag welkom heten, leren kennen en er ook voor u en jou op deze manier zijn. Zo hopen wij een beetje van Zijn grote liefde voor ons zichtbaar te mogen maken in ons en uw en jouw leven.